I Ørland finner du et bredt og variert aktivitetstilbud for liten og stor.

Frivilligheten står sterkt i Ørland kommune. Flertallet av kommunens innbyggere er på ulike måter aktive i ett eller flere av de mange lag og organisasjoner som finnes i Ørland.
Idrett og kultur blomstrer i kommunen. Det finnes i alt 16 idrettslag, flere korps, et stort antall kor og et svært så aktivt teaterlag. Bare for å nevne noe. I tillegg kommer Yrjar Heimbygdslag og andre organisasjoner som engasjerer innbyggerne.

I sentrum av kystbyen, samlokalisert med rådhus og hotell, ligger Ørland Kultursenter. Her er det blant annet kino, bibliotek, konsertsal, kulturskole og kunstgalleri. I gangavstand fra kultursenteret ligger anlegg for idrett, som kunstgressbane, friidrettsarena og den nye storstua Ørland Sparebank Arena som står ferdig i juni 2018. I det nye anlegget blir det i tillegg til tre spilleflater også klatretårn, squashbaner, spinningrom, styrketreningsrom, fysioterapi og treningssenter. Frivilligsentralen jobber for at Ørland kommune skal være et ettertraktet sted å bo, og er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker, lag og foreninger i lokalmiljøet.

Naturen i Ørland inviterer også til friluftsaktiviteter året rundt. Fra de ytterste holmer og skjær til fjellområdet Rusaset er det rik anledning til friske opplevelser. I tillegg kommer et flott og spennende nett med turstier i herregårdslandskapet ved Austrått.

Klikk her for kart over idrettsanlegg og friluftstilbud i Ørland.

Klikk her or brosjyre (pdf) over tilbud innen sport og fysisk aktivitet i Ørland og omland (norsk utgave kommer).