Ørland kommune ligger sørvest på Fosenhalvøya, strategisk plassert ved innløpet til Trondheimsfjorden.

Kommunen har om lag 5.300 innbyggere, og folketallet er i vekst.
Ørland er en liten kommune i utstrekning, med et flateinnhold på vel 73 kvadratkilometer. Fruktbar jord, tidlig vår og lang vekstsesong betyr at landbruk er viktig for kommunen.

Alle veier fører til Ørland. Tilgangen til et godt kollektivt transporttilbud til Trondheim, øyriket Hitra og Frøya og Kristiansund gjør Brekstad til et knutepunkt.  Fergesamband med hyppige avganger for sørgående trafikk er viktig for næringslivet. Uthaug havn er Norges nest største fiskerihavn i volum. Her ligger også Forsvarets dypvannskai som er tilgjengelig for sivilt bruk etter avtale. Fly fra Ørland til Oslo er en portal for resten av verden.  Kommunesenteret Brekstad er regionens handelssentrum.

I 1952 startet utbyggingen av det som i dag er Ørland flystasjon. To år senere var stasjonen klar for mottak av de første jagerflyene. Fra den gang har Luftforsvaret vært en sentral aktør i kommunen.

Ørlands strategiske plassering har også tidligere vært viktig for bosetting og utvikling. I kommunen finnes en rekke gravhauger fra vikingtiden, og senere ble Austrått herregård et maktsentrum. I dette bildet representerer satsingen på den nasjonale kampflybasen en videreføring av det som for Ørland er en viktig del av kommunens historie. Ørland har i dag bystatus.