Ørland kultursenter skal sammen med fylkeskommunen og NTNU gjennomføre en rekke undersøkelser i og rundt den store gravhaugen på Opphaug i 2018. Målet er å finne ut mer om haugen, for eksempel om vikingskipet som man fant deler av i 1875, fortsatt ligger der inne. I tillegg ønsker vi å finne ut hvor den berømte høvdingen Jarnskjegge og hans datter Gudruns gård lå.

“Alt tyder på at svært mektige mennesker bodde på storgården Opphaug i vikingtida. Selve gravhaugen er et bevis på makt. Snorre Sturlasson omtaler også bonden Skjegge «Jernskjegge» Asbjørnson både i Håkon jarls saga og sagaen om Olav Tryggvason. Han var uten tvil svært mektig. Ifølge sagaen samlet han, jarlesønnen Svein Håkonsson og Ragnvald fra Ærvik på Stad hele 60 skip i slaget i Hjørungavåg i 986. I 995 ble Olav Tryggvason Norges konge. Han var andre konge ut i et forsøk på å kristne Norge. Det ville ikke Jernskjegge ha noe av.  På Frostatinget skal han ha talt kong Olav midt imot. Sagaen forteller at Jernskjegge ble drept av kongens menn utenfor døra til hovet på Mære i år 997. Ifølge Heimskringla, som ble skrevet over 200 år senere, ble liket fraktet tilbake til Ørland hvor Jernskjegge ble begravd i Skjeggehaugen på Austrått. At Jernskjegge faktisk ble begravd der, er heller ikke sikkert. Det er blitt spekulert i om tradisjonen om gravleggingen på Austrått kan ha blitt til på et senere tidspunkt da Austrått var etablert som maktsenter. En morsom digresjon er at Jernskjegges datter Gudrun skal ha blitt gift med kong Olav Tryggvason som et ledd i å forsone kongen og Opphaug-høvdingens slektninger. Det var ingen god idé. Allerede på bryllupsnatta skal Gudrun ha prøvd å drepe kong Olav, noe som førte til et øyeblikkelig ekteskapsbrudd.” [Kilde: Fosna-Folket]

I 2015 ble det gamle sagaverket Flatøyarbok oversatt fra norrønt til norsk, et verk som i enda større grad enn Snorre Sturlassons kongesagaer, forteller om folkene på Opphaug.

 

 

nb_NONorsk bokmål