Ørland er «Porten til Trøndelag» og er en kommune ytterst mot havet på Fosenhalvøya i Trøndelag. For både mennesker og verdens fugleliv er landskapet rundt munningen til Trondheimsfjorden et nøkkelpunkt på kartet. På grunn av områdets strategiske plassering har det norske luftforsvaret samlet landets kampflykraft på Ørland. Grunnet det usedvanlig rike fuglelivet rundt fjordmunningen, har Ørland Trøndelags eneste nasjonale våtmarkssenter. I tillegg har Ørland to områder som har nasjonal status som utvalgt kulturlandskap; Tarva og Austrått. Kulturlandskapet på Tarva har unike kvaliteter som kystlynghei og Austrått som et tidligere herregårdslandskap.

Ørland flystasjon er kommunens og regionens største arbeidsplass. Administrasjonssenteret er Bjugn. Brekstad, som ble erklært som by i 2005, er det regionale handelssenteret. Landbruket er også dominerende i kommunen, både i landskapsbildet og sysselsettingsmessig, samt produksjon av kortreist mat.
Den mest kjente severdigheten er Austråttborgen, som har en tusenårig historie. Herregården fikk sin nåværende form i 1656. Rett i nærheten av Austråttborgen ligger Austrått fort. Austrått fort er et kystfort og fortet ble bygget av tyske okkupasjonsstyrker under andre verdenskrig. Kanonbatteriet på Ørlandet består av et av trippeltårnene fra den tyske slagkrysseren «Gneisenau». Dette er i dag det eneste gjenværende trippeltårn av sitt slag i verden.