14. juni 2012 vedtok Stortinget at Ørland skal være Norges framtidige kampflybase.

I vedtaket lå også at 331 og 332 skvadron skulle flyttes fra Bodø til Ørland, og at 338 skvadronen skulle legges ned. Det ble dessuten vedtatt å erstatte betegnelsen hovedflystasjon med flystasjon. 1. august 2016 ble benevnelsen Ørland hovedflystasjon erstattet med Ørland flystasjon.

Stortingsvedtaket kom etter at forsvarssjefen 24. november 2011 leverte sin innstilling om å velge Ørland hovedflystasjon som framtidig kampflybase for norske F-35 Lightning II. Nærhet til skytefelt over sjø og land samt at Ørland er et område med begrenset sivil flytrafikk var vektige argumenter i innstillingen. Regjeringen foreslo opprinnelig at Norge skulle kjøpe 48 fly, men dette tallet er senere oppjustert til 52 fly. 48 av disse skal være operative, mens fire fly skal bli brukt til trening og utdannelse.