Kampfly skaper støy.

I forbindelse med at Ørland flystasjon blir base for kampflyet F-35 er det utarbeidet et eget støykart. Kartet viser en rød og gulstøysone rundt flystasjonen. I støysonene tilbys og iverksettes det ulike tiltak for å redusere ulempene som følge av støy fra kampflyene. Det skal totalt brukes om lag 1,3 milliarder kroner til tiltak som reduserer ulempene med flystøy på og i støysonene rundt flystasjonen.

Ørland kommune er ikke direkte part i «støyoppgjøret», men har etablert et eget koordineringsutvalg for utvikling i støysonene. Gjennom arbeidet med reguleringsplaner har kommunen også fått gjennomslag for vedtak om grenseverdier for støy som er strengere enn de som er satt av nasjonale myndigheter. Koordineringsutvalg for utvikling i støysonene består av tre folkevalgte medlemmer, to fra kommunens administrasjon og to som representerer grunneiere i støysonen. Klikk her for utfyllende informasjon om koordineringsutvalget.

Klikk her for informasjon fra Forsvarsbygg om støyproblematikken. Forsvarsbygg har eget kontor i Næringsgården, Meieriveien 5 i Brekstad sentrum.

Klikk her for informasjon om Støygruppa Ørland. Støygruppa er en interessegruppe som har hovedfokus på å være en informasjonskanal i forbindelse med økt støyforurensning som følge av etableringen av kampflybase Ørland.