Ørland flystasjon er Norges nye kampflybase og hovedbase for kampflyet F-35.

Flystasjonen opererer F-16 jagerfly, Sea King redningshelikoptre og NATOs AWACS overvåkningsfly. I november 2017 landet de tre første F-35 kampflyene ved Ørland flystasjon, og prosessen med å innfase F-35 er i full gang.
I tillegg huser flystasjonen Luftvernartilleribataljon Ørland og baseforsvar. Når flystasjonen er i full drift etter oppbyggingsfasen så estimeres det at antall ansatte inkludert vernepliktige kan bli opp mot 2000.

Etter at Stortinget i juni 2012 vedtok kjøp av kampflyet F-35 og samtidig bestemte at basen for de nye flyene legges til Ørland, så har Forsvarsbygg investert tungt med utbygging og tilrettelegging på Ørlandet. Utbyggingen ved stasjonen vil fortsette i årene som kommer. Det bygges for rundt kr 10 millioner per dag i denne perioden.

I 1950 ble det besluttet at Ørland skulle bygges ut til feltflyplass for jetjagerfly og i april 1951 startet utbyggingsarbeidene. Flystripen ble gjenoppbygget og samtidig forlenget fra 1 600 til 2 300 meter. Under utbyggingen ble flyplassen en del av NATOs infrastrukturprogram. Utbyggingen til NATO-standard var ferdig i juni 1952. I 1954 ble 338 skvadronen etablert ved Ørland hovedflystasjon og ble i første omgang utstyrt med materiell i kjølvannet av amerikansk våpenhjelp til Norge.

Kontaktperson for Ørland flystasjon er informasjonsrådgiver Sigurd Tonning-Olsen som kan nåes på stonningolsen@mil.no eller telefon nr. 488.65.018.