På en sykkeltur på Ørland vil du på flere steder møte på enorme gravhauger og røyser. De rommer forlengst glemte høvdinger og markerer storgårder som engang i tiden huset mektige menn og kvinner. Arkeologiske funn forteller at Ørland var et av Trøndelags viktigste utfartssteder for vikingtokter for over tusen år siden.  Jorden er mettet av spor etter aktivitet, rester av langhus og gjenstander plyndret under vikingtokt I England, Irland og Vesterhavsøyene.  ​

​Ønsker du en lengre tur bør du legge reisen forbi Bjugn og til Norges største kulturmiljø fra eldre jernalder ved fjorden Koet.  Gravfeltet Valseidet mellom fjordene Koet og Valsfjorden er i dag det mest synlige. På eidet mellom fjordene ble stormennene begravd. Men fjorden var trolig et hellig landskap for menneskene her ute for om lag 2000 år siden. Langs hele fjorden Koet ligger mindre røyser strødd på hvert eneste nes. Ta gjerne en vandring langs fjordlandskapet på nordkysten. ​