Ørland er porten til Trøndelag. Herfra har høvdinger, riddere, tyske okkupanter – og norske soldater kontrollert innseilingen til Trondheimsfjorden i tusener av år. På en sykkeltur kan du oppleve sporene etter denne fantastiske historien. Kolossale gravhauger, en borg, et enormt kystfort og mye mer!