Opplev våtmarksområdene i Ørland på sykkel. Ørland er viktige rasteplasser for trekkfugler. Grandefjæra naturreservat har en strandlinje på 10 km,​ og er hekkeområde for blant annet ærfugl, siland, gravand, storspove, vipe, sandlo, myrsnipe, brushane, hette måke, jordugle og bergirisk. ​

Grandefjæra naturreservat er spesielt tilrettelagt for fuglekikking, med utkikkspunkter på Grande, Hoøya og Rønsholmen. ​

Vis hensyn når du ferdes i naturen, spesielt i hekketiden. Overhold båndtvangreglene og sett deg inn i verneforskriften dersom du ferdes innenfor verneområdene.

Ruta

Start turen fra Ørland Kultursenter. Sykkel i retning helsesenteret. I rundkjøringen ved Brekstad gård svinger du til venstre i retning Hovde, og følger Fv 239. Hovde gård (Husmorskolen) passeres på venstre side. Utover Flatneset og Flatnesfjæra er det god utsikt over ytterste del av Trondheimsfjorden mot Agdenes på andre sida. Etter ca. 5 km kommer du til veikrysset mellom Fv 239 og Fv 241. Her svinger du til vestre, mot Garten. Grandefjæra med inndemmet areal ligger nå på vestsida av veien. Det er mulig å komme ned i Grande-fjæra på flere plasser, men det er viktig å ta en vei der det er bru over kanalen. Vi sykler til Nordbakken ca. 1,65 km fra sist nevnte veikryss. Der står det et treskilt merket: Grandefjæra Dyrkingslag, kjentmannspost, her tar du til høyre. Grusveien deler seg like etter en parkeringsplass, du følger veien rett fram. (Ikke ta til venstre her, veien fører til Ørland Radio, men ikke videre). Ca. 100 m lenger fram deler veien seg, her er det fritt valg, begge veiene har bru over kanalen. Vel oppe på demningen som er ca. 2,5 km lang, er det god utsikt over Grandefjæra, fra Garten i sør til Uthaug i nord, med Storfosna og Storfosenfjellet i bakgrunnen. Innenfor demningen er det oppdyrket ca. 2500 dekar fra havet. Arealet på utsiden av demningen, er fredet som naturreservat. Det er fint å sykle langs demningen og vi tar oss tid til åpne orienteringspostene som er oppsatt. ​

I Grandefjæra naturreservat kommer du nært fugle- og dyrelivet fra amfi og fugletårn. Dikene innbyr til sykling og fotturer. Veier med fast dekke, grusvei og stier. ​

Ferden videre går vestover og mot Brekstad. Du har Ørland Flystasjon på venstre side i ca 2 km og kommer deretter til Ørland kirke. Sykkel videre rett frem til du kommer til rundkjøringen og ta da til høyre. Sykle nedover hovedgaten på Brekstad og i enden kommer du til Ørland Kultursenter der ferden avsluttes. 

Praktiske opplysninger:​

Barnevennlig

Godt skiltet

Flatt