Ørland er trekkfuglenes Sinsenkryss! Tidevannslandskapet er et av landets viktigste våtmarksområder. Ørland er trekkfuglenes naturlige stoppested, før de fortsetter sin lange ferd videre – på jakt etter mat og hekkeplasser. Dette gjør området til et internasjonalt betydningsfullt og attraktivt reisemål innen fugleturisme. Kommunen har fire store områder som ble vernet etter Ramsarkonvensjonen i 1983, og som samlet utgjør over 30 kvadratkilometer. I tillegg finnes en rekke spennende lokaliteter som ikke er vernet, men som absolutt er verdt et besøk. Det er korte avstander mellom de fleste lokalitetene, og god infrastruktur.

Vis hensyn når du ferdes i naturen, spesielt i hekketiden. Husk båndtvang og følg verneforskriftene!