Ørland og Fosen med stort vekstpotensial.

Ørland har i det siste hatt større befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet. Ørland er i fylkestoppen på detaljvarehandel per innbygger. Biltrafikk (ÅDT) øker langt mer enn forutsatt. Passasjertall på hurtigbåten til Trondheim øker år etter år; enkelte år med tosifrede prosenttall. Fergetrafikken og spesielt tungbiltrafikk over Trondheimsfjorden øker.

Klikk her for lenke til ÅDT – ÅrsDøgnTrafikk

Klikk her for lenke til NHOs Kommune-NM 2018

Klikk her for lenke til Kommunal Rapports Kommunebarometeret

Som både befolkningstall og trafikktall båt, ferge og bil viser er Ørlandet i vekst. Dette er en god tid til å sikre seg å være på rett sted i handelsstedet. Kjedene Europris og Elkjøp har nylig ankommet Ørlandet. Jysk åpnet i fjor høst og flere andre kjeder vurderer med rette Ørlandet som ekspansjonslokasjon. Ørland fosser fram 67 plasser på NHOs kommune-NM og på Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport avanserer Ørland hele 143 plasser fra året før til 94. plass (justert for økonomiske forutsetninger).