Ørland har lagt til rette for næringslivet ved å regulere og å bygge ut næringsareal til alle formål.

Ørland har lokalene. Ørland har tomtene. Ørland har visjonene. På Brekstad finner du alt fra ledige og innflytningsklare lokaler for bedrifter som vurderer flytting, til byggeklare tomter for bedrifter med langsiktige planer.

Er du interessert i investering og eiendomsutvikling i  Ørland? Ta kontakt med enhetsleder næring Arne Martin Solli eller enhetsleder næring, blå sektor Ådne Røkkum som gjerne diskuterer investeringer, planer, ønsker og behov for fremtidige arealer eller lokaler i Ørland.

Ørland er en proaktiv og næringsvennlig kommune både i ord og handling. Det er enkelt å etablere seg her, og det er enkelt å utvikle bedriften. Både kommunen og private aktører har attraktivt utbyggingsklart næringsareal. Kommunen har lagt til rette ved å ikke bare ferdigregulere areal, men å klargjøre for utbygging ved å ferdigstille tomtene for påkobling til vann, vei, kloakk og fiber. Kommunen har kort saksbehandling. Kommunen tilbyr også langtidsleie.

Kontakt

  • Arne Martin Solli, Enhetsleder næring
    • Tel: 415 52 116
    • ams@orland.kommune.no
  • Ådne Røkkum, Enhetsleder næring, blå sektor
    • Tel 908 15 578
    • adne.rokkum@orland.kommune.no