Tufteparken på Brekstad er en populær utendørs treningspark. Tufteparken er en inkluderende sosial arena i like store grad som en treningspark, med et konsept utviklet slik at alle kan utføre alle grunnleggende øvelser uavhengig av treningsbakgrunn. Denne treningsformen og disse apparatene appellerer til alle folk på en flott måte.
Ligger i meieriparken (Havnegata) midt i Brekstad sentrum.


Tufteparken er etablert for å skape større grad av bolyst, og for å øke den generelle aktiviteten blant innbyggerne og bedre folkehelsen. Tufteparken er etablert for å skape sosialisering og sette fokus på mestring og motivasjon gjennom morsom aktivitet fremfor trening som en nødvendighet. Parken blir brukt av de yngre og de eldre – og det lykkes nesten alltid med å skape en arena der hele familien kan være representert samtidig og ha et godt utbytte av aktiviteten uavhengig av treningsbakgrunn og målsetting.

Les om Tufteparker here

en_USEnglish