Ørland Næringspark øst (tidl. Brekstad Vestre) er et sentralt beliggende næringsområde kun 1,5 km fra hurtigbåt og ferge. Hovedadkomst er fra fv 241 rett ovenfor sørporten av Ørland kampflybase. Det er gangavstand fra Brekstad sentrum via gang- og sykkelsti. Næringsparken er på rundt 40 daa og er delt opp i tomtestørrelser mellom 3,6 og 4,9 daa. Interntomtegrenser er fleksible i forhold til utbyggers behov. Infrastruktur som vei og gatelys fra m til tomtene er ferdigstilt, og tomtene er utbyggingsklare med vann, vei, kloakk, elektrisitet og fiber ved tomtegrensene.

Ørland Næringspark BV er et såkalt B-område som fortrinnsvis forbeholdes bedrifter med et næringsareal hvor man er middels avhengig av bil.  Eksempler på B-virksomheter er lettere industri, lager, salg og service.

Standard

Tomtene er byggeklare, og er regulert gjennom reguleringsplan for Brekstad Vestre Næringsområde plan 1621201402 i Ørland kommune. Tomtene kan bygges med BYA på minimum 30%. Avhengig av hvor i næringsparken tomta ligger varierer gesimshøyde fra 7 til 12 m over gjennomsnittlig planert terreng med akseptert oppstikk på 3,5 meter i tillegg på liten del av bygningen. Infrastruktur er av høy standard og tomtene krever lite opparbeidelse.

Beliggenhet

Svært sentral beliggenhet tett på Brekstad sentrum. Kort vei til fergeleiet for videre biltransport til Trondheim, Orkanger og  Østlandet. Tett på hurtigbåtanløp til Trondheim, Hitra (med bussforbindelse til Frøya), Rissa, Lensvik og Kristiansund.  Kun 3 km til flyterminal med to daglige avganger til Oslo lufthavn, Gardermoen.

Adkomst

Fra Fosen: Følg hovedinnfartsåren til Brekstad langs fylkesvei 710 forbi Libra Shopping på venstre side og ta andre avkjørsel i Viklemkrysset rundkjøring. Fortsett på fylkesvei 241, passer Ørland kirke på høyre side og kjør rett fram i cirka 1 km. Ta til venstre ved skilt «Brekstad Vestre næringspark» og kjør ca 300 meter. Næringsparken ligger på venstre side av veien.

Fra Agdenes og Orkdal: Etter ankomst på Brekstad fergeleie følg Fru Ingers vei, fylkesvei 710 ca 1 km og ta til venstre etter Libra shopping (på venstre side). Ta andre avkjørsel i Viklemkrysset rundkjøring. Fortsett på fylkesvei 241, passer Ørland kirke på høyre side og kjør rett fram i cirka 1 km. Ta til venstre ved skilt «Brekstad Vestre næringspark» og kjør ca 300 meter. Næringsparken ligger på venstre side av veien.

 

Kontaktinformasjon for kjøp eller leie av areal i Ørland Næringspark øst er:

  • Eiendomsutvikler Tore Sem på 952.27.013 / tore.sem@orland.kommune.no
  • Næringssjef Arne Martin Solli på 415.52.116 / ams@orland.kommune.no