Utforsk en bygdborg fra eldre jernalder

Ved Ottersbo ligger restene etter et forsvarsverk kalt bygdeborg. Den er trolig bygd mellom år 0 og år 600 som et tilfluktssted for bygda rundt. Utgangspunktet er den vanskelige tilgjengelige Litj – Borgklinten. Her har en så bygd en 100 m lang steinmur slik at stedet skulle bli enda vanskeligere å innta. Muren kan ha hatt et palisadeverk av trestokker, men rester av slike er ikke funnet. Det finnes ca. 200 slike borganlegg i Norge. I Trøndelag fins det rundt 30, hvorav noen få ute ved kysten.

Klikk her for mer info på Kulturminnesøk.no

Fra Wikipedia: Bygdeborgene har til felles at de ligger på steder som fra naturens side er vanskelig tilgjengelige. De er plassert på høyder, knauser eller berg og oftest er det bratte skrenter på flere kanter, slik at borgen bare er tilgjengelig fra en side. På de stedene hvor det var lettest å komme opp ble det bygget murer. Enkelte ligger ved viktige ferdselsårer, mens andre kan ligge på holmer eller øyer. I noen tilfeller ble murene forsterket ved at det ble bygget opp en palisade av tre. Fra borganleggene er det som regel godt utsyn. Borgene varierer i form og størrelse. I sin enkleste form har borgene en enkelt mur eller voll mens andre har mer kompliserte løsninger med flere murer i ulike systemer. De største borgene kan ha en murlengde på flere hundre meter, mens andre kan være mer beskjedne med et lite borgplatå og murlengde på kun et par meter. Arealet innenfor er som regel forholdsvis jevnt og ofte finnes det spor etter hustufter innenfor borgområdet.

nb_NONorsk bokmål