Austråttborgen er et nasjonalmonument og en av Norges få renessanseslott. Da borgen ble bygget for kansler Over Bjelke i 1650-årene hadde dette vært et herresete siden inngangen til kristen tid. 

På Austrått bodde også den berømte Ingerd Ottesdatter på 1500-tallet, eller Fru Inger til Austrått som Ibsen kalte henne. Dykk inn i en tusenårig historie og se en av Norges mest spektakulære og underlige bygninger.

Åpningstider er å finne her

Mer om historien om Austrått: 

Herresetet Austrått har vært et landemerke ved Trondheimsfjordens munning i 1000 år. Gården nevnes første gang omlag 1020 som sete for kongens lendmann. Fra middelalderen var den eid av noen av landets fremste stormannsslekter.

Trolig ble den første kirken reist her på 1000-tallet. Tårnet og østenden av hovedfløya er en steinkirke fra 1200-tallet som ble bygget som et maktmonument vendt mot Trondheimsleia.

I middelalderen kunne makt også utøves av kvinner. Fru Ingjerd Ottesdatter, som Henrik Ibsen kalte Fru Inger til Østeraad, styrte gården og et enormt gods etter hun ble enke i 1520-årene. Som den eneste kvinne i landet virket hun også som kongens guvernør eller lensherre over flere provinser.

Fru Ingjerd og hennes svigersønner var den første betydningsfulle familien i Norge som omfavnet den lutherske lære. Hvilke motiver de hadde for trosskiftet er omdiskutert, men mer enn halvparten av kildene til «lutheri» før reformasjonen knytter seg til denne familien.

Kansler Ove Bjelke ga hovedbygningen sitt nåværende preg ved midten av 1600-tallet. Han var fru Ingjerds tippoldebarn. I tidens ånd lot Bjelke sin bolig utsmykke etter 1600-tallets to viktigste kilder: Bibelen og antikken. Kapellet rommer en av landets største samlinger av middelalderske helgenbilder i tre.

Ruta

Start turen på Ørland Kultursenter, sykle deretter gjennom sentrum (Yrjars gate), følg sykkelveien fra enden av hovedgata (Rv 710), ta av etter ca 1,5 km til Bruholmen friluftsområde og Hovsfjæra fuglefredningsområde, her er det sykkelvei med fast-/grusdekke langs sjøen på Fitjanveien. Herfra sykler du rett til Austråttborgen. 

nb_NONorsk bokmål