Austrått Fort er et tidligere tysk festningsanlegg med et gigantisk kanontårn i fem etasjer. Dette anlegget hadde en viktig strategisk plassering ved innløpet til Trondheimsfjorden.

Anlegget er i dag et museum. En guidet tur på i underkant av en time tar deg med under jorda, hvor du kan du oppleve ammunisjonslagre, maskinrommene og forlegninger bygd for å huse flere hundre soldater, slik tyskerne forlot dem i 1945.

Du kan også se Fosen Krigshistoriske Samlinger, en utstilling som omhandler okkupasjonsårene i Fosen.

Den tyske trippelkanonen fra det tyske slagskipet Gneisenau er nedstøpt i fjell. Kanonen er et nasjonalt festningsverk og ble reist av okkupantene mellom 1942 og 1944. Omlag 70 jugoslaviske krigsfanger døde under byggingen av fortet. Og like mange døde på flukt fra Austrått fangeleir. Dette er i dag det eneste gjenværende trippeltårn av sitt slag i verden.

Det består av nærforsvarsanlegg, aggregat, nødaggregat, kjølevannsrom, fyrrom, rom for forlegning, messe, toaletter, ammunisjonsmagasin, ganger og andre lagerrom. Ved inngangen er det skyteskår med stålluke. Kanonen med plattformer er i god stand. Den er bevart med alle maskindeler og er i prinsippet funksjonsdyktig, men ble sveist fast i forbindelse med istandsettelsen tidlig på 1990-tallet.

Fortet er kun åpent i sommersesongen, men det er fullt mulig å bestille omvisning hos Ørland Kultursenter hele året!

Åpningstider finner du her