Ørland har lagt til rette for næringslivet ved å regulere og å bygge ut næringsareal til alle formål.

Ørland har lokalene. Ørland har tomtene. Ørland har visjonene. På Brekstad finner du alt fra ledige og innflytningsklare lokaler for bedrifter som vurderer flytting, til byggeklare tomter for bedrifter med langsiktige planer.

Er du interessert i investering og eiendomsutvikling i  Ørland? Ta kontakt med eiendomsutvikler Tore Sem eller næringssjef Arne Martin Solli som gjerne diskuterer investeringer, planer, ønsker og behov for fremtidige lokaler i Ørland.

Ørland er en proaktiv og næringsvennlig kommune både i ord og handling. Det er enkelt å etablere seg her, og det er enkelt å utvikle bedriften. Både kommunen og private aktører har attraktivt utbyggingsklart næringsareal. Kommunen har lagt til rette ved å ikke bare ferdigregulere areal, men å klargjøre for utbygging ved å ferdigstille tomtene for påkobling til vann, vei, kloakk og fiber. Kommunen har kort saksbehandling. Kommunen tilbyr også langtidsleie.

Som både befolkningstall og trafikktall båt, ferge og bil viser er Ørlandet i vekst. Dette er en god tid til å sikre seg å være på rett sted i handelsstedet. Kjedene Europris og Elkjøp har nylig ankommet Ørlandet. Jysk åpner i høst og flere andre kjeder vurderer med rette på Ørlandet som ekspansjonslokasjon. Ørland fosser fram 67 plasser på NHOs kommune-NM og er nå på 139. plass i Norge. På Kommunal Rapport kommunebarometer avanserer Ørland hele 94 plasser fra i fjor og er på 143. plass i Norge.